Airbnb støtter ikke prissettingen «Variabel pris» som du finner i Sirvoy, som gjør at du kan øke prisen for enheten avhengig av antall gjester. Det finnes imidlertid en måte å bruke funksjonen «Ekstra gjester» på Airbnb for å tilby variable priser på en annen måte. 

Ved hjelp av denne løsningen vil Airbnb øke prisen for utleiestedet med et bestemt beløp per gjest. 

Merk: Denne artikkelen inneholder tredjeparts systembeskrivelser som kan endres.

Merk: Både Sirvoy og Airbnb har en innstilling som heter «Antall gjester». Selv om innstillingene heter det samme, er funksjonene forskjellige. Når du går gjennom instruksjonene, vær derfor oppmerksom på at du gjør endringene på riktig sted.

Sette opp løsning for variabel pris for Airbnb

For å bruke denne løsningen, legg til et «gebyr for ekstra gjester» til dine annonser i Airbnb.

Merk: Det er kun mulig å legge til et «gebyr for ekstra gjester» i en annonse i Airbnb når annonsen ikke  er koblet til en romtype i Sirvoy. Om nødvendig, kan koblingen av annonsen midlertidig fjernes før du fortsetter å følge denne veiledningen. Deretter kan annonsen kobles til på nytt etter du er ferdig med trinn 5, «Sett opp et gebyr for ekstra gjester».

Slik fjerner du tilkoblingen for en Airbnb annonse:

 1. Gå til Innstillinger -> Salgskanaler i Sirvoy
 2. Finn Airbnb og klikk på «Rediger»
 3. Finn romtypen/annonsen du ønsker å fjerne koblingen fra og sett rullegardinmenyen til «Velg her»
 4. Klikk på «Lagre».

Legg til et «gebyr for ekstra gjester» i Airbnb

 1. Gå til Meny -> Annonser i Airbnb og klikk på annonsen du ønsker å redigere.
 2. Klikk på «Prissetting og tilgjengelighet» og gå til overskriften «Gebyrer».
 3. Klikk på «Rediger» ved siden av «Gebyr for ekstra gjester».
 4. I feltet «Belast dette beløpet per ekstra gjest, per natt» skriver du gebyret du ønsker å belaste.
 5. I feltet «For hver gjest etter» skriver du inn det samme beløpet du har brukt i Sirvoy under prissettinger for «Antall gjester» av tilsvarende romtype.

Samkjøre gjestegebyrer i Sirvoy og Airbnb 

For å bruke denne løsningen må innstillingene for «Maks antall gjester» i Sirvoy og innstillinger for «Antall gjester» i Airbnb være identiske. 

I Sirvoy:

 1. Gå til Innstillinger -> Romtyper -> Romtyper.
 2. Finn romtypen som er koblet til din Airbnb annonse, og klikk på «Rediger».
 3. Under «Prissetting» setter du «Maks antall gjester» til antallet du ønsker.

I Airbnb:

 1. Gå til  Meny -> Annonser og klikk på annonsen du ønsker å redigere.
 2. Under «Opplysninger om utleiestedet», gå til «Grunnleggende informasjon om utleiestedet».
 3. Under «Antall gjester» setter du samsvarende antall som du har valgt under «Maks antall gjester» i Sirvoy (trinn 8).

Merk: Dersom «Maks antall gjester» i Sirvoy og «Antall gjester» i Airbnb ikke samsvarer, vil det ikke være mulig å booke for flere gjester enn det antallet som har blitt satt opp i Airbnb for din annonse.