Vi planlegger å legge tile n ordentlig POS-funksjon i Sirvoy i løpet av 2017-2018. Likevel kan Sirvoy allerede i dag fungere som en Epos for ekstrakostnader som kan legges til i en gjests booking. Disse ekstrakostnadene kan bli lagt til på siden for bookingdetaljer.

Hvis du trenger en ordentlig Epos/POS for vanlig salg, slik som i en butikk eller en restaurant, og du ønsker å selge til folk som ikke allerede er registrerte som fjester, vil du per nå måtte se etter et frittstående Epos-system, i stedet for å burke Sirvoy til dette formålet.