Våre brukervilkår dekker de grunnleggende aspektene av Personvernforordningen (GDPR) i forholdet mellom Deg og Sirvoy. For eksempel så fungerer Sirvoy som personvernombud, på vegne av Deg som eier av Sirvoy-kontoen, behandlingsansvarlig. Du kan også, om du foretrekker det, signere en personvernombudavtale for databehandling (DPA) for å kunne bevise at virksomheten din overholder GDPR-loven. Ta kontakt med Sirvoy Support for å få en DPA avtale, skriv under og send en skannet kopi til support@sirvoy.com.

Som hotellets eier, er Du personvernombud av gjestenes personlige data, noe som betyr at du bestemmer formålet og måten for enhver behandling av dataene. Du er ansvarlig for forholdet til din gjest, og må avgjøre i hvilken grad du vil samle samtykke fra dine gjester til å håndtere deres personlige data (se relatert artikkel på denne siden).