Ved å spesifisere «data-callback» når du legger til Sirvoy-widgeten, vil du kunne fange hendelser og kjøre dine egne tilpassede skript (se eksemplet nedenfor). I de fleste scenarioer vil du bare være interessert i «booking_completed» hendelsen.

I bookingmotoren vil disse hendelsene utøses:

  • page_code_required – utløses når feltet for kampanjekoder brukes, om det er i bookingmotoren din.
  • page_search – utløses når søkesiden er oppe. Ekstra data: «user_data» (innsjekking, utsjekking, antallvoksne, kategori)
  • page_results – utløses når søkeresultatene vises. Ekstra data: «user_data» (samme som page_search)
  • page_details – utløses når siden med gjestedetaljer vises, Ekstra data: «user_data» (samme som page_search)
  • page_pending – utløses før bekreftelsessiden etter retur fra betalingsløsningen, eller hvis du ikke bruker en betalingsleverandør, etter page_details-hendelsen. Ekstra data: «booking» (JSON-representasjon av bookingen)
  • page_confirmation – utløses på bekreftelsessiden etter retur fra betalingsløsningen, eller hvis du ikke bruker en betalingsleverandør, etter page_details-hendelsen. Ekstra data: «booking» (JSON-representasjon av bookingen)
  • booking_completed – utløses når bookingen er endelig og fullføres på bekreftelsessiden. Denne hendelsen utløses garantert bare én gang per booking, men du kan for eksempel ha flere «page_confirmation» eller «page_pending» hvis gjesten gjør en valgfri betaling. Når han da sendes tilbake fra betalingsløsningen vil hendelsene utløses igjen. Ekstra data: «booking» (JSON-representasjon av bookingen)

I sjekk booking-funksjonen vil disse hendelsene utløses:

  • page_review_search – utløses når søkefeltet vises.
  • page_review_booking – utløses når bookingen vises. Ekstra data: «booking» (JSON-representasjon av bookingen)
  • page_review_pending – utløses etter en valgfri betaling som gjøres via Sjekk booking-funksjonen, og etter det vil siden komme opp igjen og hendelsen «page_review_booking» utløses igjen. Ekstra data: «booking» (JSON-representasjon av bookingen)

Nedenfor er et eksempel som kan brukes til teste de forskjellige tilgjengelige hendelsene og tilhørende data. Sørg for å erstatte «data-form-id» med din egen bookingmotor-ID.

Merk: Hendelsene gallery_init og gallery_open vil også bli utløst når bildegalleriet brukes på resultatsiden, se denne artikkelen for detaljer.