I noen tekstinnstillinger, for eksempel for Sirvoy Nettsidebygger under avsnittet «Om oss», eller for bookingmotoren under «Tilleggsinformasjon», er det mulig å formatere teksten i tekstboksen ved hjelp av Markdown. Markdown er en måte å style tekst på nettet, slik at du kan bestemme hvordan denne vises. Denne korte artikkelen vil tar for seg noen av de nyttige Markdown-funksjonene.

Om du bruker verktøylinjen med ikoner over tekstboksen vil denne automatisk formatere teksten, for eksempel som en overskrift, som fet eller kursiv. Når du bruker Markdown (ved å bruke ikonene eller redigere manuelt), vil teksten vises som vanlig tekst i tekstboksen med noen ekstra tegn som fungerer som koder, for eksempel «*» eller «#».

Screenshot 2020-12-02 at 12 18 23

Nedenfor finner du noen eksempler på Markdown i teksten og hvordan det vil se ut på nettsiden. Dette vil du også se i forhåndsvisningen på nettsidebyggeren eller når du klikker på «Forhåndsvisning» i verktøylinjen for tilleggsinformasjon for bookingmotoren.

Overskrifter

Overskrifter opprettes ved å legge til talltegn (#) foran et ord eller en setning. Tallet vil tilsvarende hvilken type overskrift det er.

Framhev

For fet tekst legger du til to stjerner (*) før og etter et ord eller en setning.

For kursiv tekst legger du til en stjerne før og etter et ord eller en setning.

For å framheve tekst med fet og kursiv tekst samtidig, legges det til tre stjerner før og etter et ord eller en setning.

Lister

Du kan organisere produkter i nummerlister og punktlister.

En nummerliste opprettes ved å legge til et tall etterfulgt av et punktum foran produktet.

En punktliste opprettes ved å legge til bindestrek (-) foran produktet.

Links

For å lage en link setter du linkteksten i braketter (f.eks. [Mitt luksushotell]), etterfulgt av nettadressen du ønsker i parentes (f.eks. (https://mittluksushotell.com/)).

For eksempel:

Bestill helgetur nå på [Mitt luksushotell](https://mittluksushotell.com).

Resultatet vil se slik ut:

Bestill helgetur nå på Mitt luksushotell.

Finn ut mer om tilgjengelige Markdown formateringsmuligheter.