I innstillingene for Sirvoy nettsidebygger under seksjonen «Om oss» har du muligheten til å legge til formatert tekst ved hjelp av Markdown i tekstboksen. Denne korte artikkelen vil forklare noen av de nyttige Markdown-funksjonene.

For å lettere kunne formatere tekst kan du se at det er blitt lagt til en verktøylinje som vil hjelpe deg å automatisk formatere teksten som en overskrift, fet skrift eller i kursiv, avhengig av hvilket ikon du trykker på. Du kan også legge til nummerlister, punktlister, nettstedslinker og informasjonsbokser.

Screenshot 2020-12-02 at 12 18 23

Formateringsverktøyet som brukes kalles Markdown og det lar deg forandre utseende på teksten og dermed ha kontroll over hvordan ting vises.  Når du bruker Markdown (ved å bruke ikonene eller manuelt), vil teksten vises som vanlig tekst i tekstboksen med noen ekstra tegn som fungerer som koder, for eksempel «*» eller «#». Nedenfor kan du se noen eksempler på Markdown i teksten og hvordan det vil se ut på nettsiden, noe du også vil se i forhåndsvisningen på nettsidebyggeren.

Overskrifter

Overskrifter opprettes ved å legge til talltegn (#) foran et ord eller en setning. Tallet vil tilsvarende hvilken type overskrift det er.

Framhev

For fet tekst legger du til to stjerner (*) før og etter et ord eller en setning.

For kursiv tekst legger du til en stjerne før og etter et ord eller en setning.

For å framheve tekst med fet og kursiv tekst samtidig, legges det til tre stjerner før og etter et ord eller en setning.

Lister

Du kan organisere produkter i nummerlister og punktlister.

En nummerliste opprettes ved å legge til et tall etterfulgt av et punktum foran produktet.

En punktliste opprettes ved å legge til bindestrek (-) foran produktet.

Links

For å lage en link setter du linkteksten i braketter (f.eks. [Mitt luksushotell]), etterfulgt av nettadressen du ønsker i parentes (f.eks. (https://mittluksushotell.com/)).

For eksempel:

Bestill helgetur nå på [Mitt luksushotell](https://mittluksushotell.com).

Resultatet vil se slik ut:

Bestill helgetur nå på Mitt luksushotell.

Finn ut mer om tilgjengelige Markdown formateringsmuligheter.