Her er et eksempel på hvordan bookingmotoret kan se ut på en frittstående side. Bookingmotoren kan også integreres på din nettside.

http://sirvoy.com/demo-hotel-reservation-system/