Tilgjengelighetserklæring for Sirvoy bookingmotor og Sirvoy Simple Website

Dette er en tilgjengelighetserklæring fra Sirvoy Ltd.

Tiltak for å møte krav om tilgjengelighet

Sirvoy Ltd. tar følgende tiltak for å gjøre webinnhold mer tilgjengelig for Sirvoy bookingmotor og Sirvoy Simple Website:

 • Vi inkluderer tilgjengelighet i alle våre interne retningslinjer.
 • Vi integrerer tilgjengelighet i vår innkjøpspraksis.
 • Vi har ansatt en tilgjengelighetsansvarlig og/eller ombudsmann.
 • Vi sørger for en fortløpende opplæring innen tilgjengelighet for våre ansatte.

Samsvarsstatus

Retningslinjer for universell utforming av nettinnhold (WCAG) definerer krav til designere og utviklere for å forbedre tilgjengeligheten for personer med funksjonsnedsettelser. Den definerer tre nivåer av samsvar med krav: Nivå A, Nivå AA og Nivå AAA. Sirvoy bookingmotor og Sirvoy Simple Website er delvis i samsvarer med WCAG 2.1 nivå AA. Delvis i samsvar betyr at enkelte deler av innholdet ikke fullstendig oppfyller kravene for tilgjengelighet.

Tilbakemelding

Vi setter pris på tilbakemeldinger om hvor tilgjengelig webinnholdet er i Sirvoys bookingmotor og på Sirvoys Simple Website. Vennligst gi oss beskjed dersom du møter noen utfordringer i tilgjengeligheten på en av disse.

Kontakt oss:

 • Telefon: USA (gratis) +1 (877) 677-1007 eller fra hele verden 
 • E- post: support@sirvoy.com
 • Postadresse: Sirvoy Ltd. 13 Upper Baggot Street, Dublin, Irland
 • Twitter: @sirvoyfrontdesk

Vi prøver å svare på tilbakemeldinger innen 5 virkedager.

Kompatibilitet med nettlesere og hjelpeteknologi

Sirvoys bookingmotor og Sirvoy Simple Website er designet for å være kompatible med de to siste hovedversjonene av vanlige nettlesere (Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera, Chrome for Android, Safari på iOS og Samsung Internett.)

Tekniske spesifikasjoner

Tilgjengelighet for Sirvoys bookingmotor og Sirvoy Simple Website er avhengig av følgende teknologier for å fungere med den spesielle kombinasjonen av nettleser og eventuelle hjelpeteknologier eller plugins installert på datamaskinen din:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Disse teknologiene er med på å sikre samsvar for standarden for tilgjengelighet som brukes.

Begrensninger og alternativer

Til tross for alle våre anstrengelser for å sikre tilgjengelighet i Sirvoys bookingmotor og på Sirvoy Simple Website, kan det være noen begrensninger. Nedenfor finner du noen kjente begrensninger og mulige løsninger. Ta kontakt med oss dersom du støter på et problem som ikke er oppført.

Kjente begrensninger:

 1. Bildegallerifunksjon: Tastaturnavigering fungerer kanskje ikke som forventet fordi bildegalleriet er avhengig av en tredjepartskomponent. Vi jobber med tredjepartsleverandøren for å løse dette problemet. Vennligst rapporter problemer og foreslå gjerne hvordan det bør fungere.
 2. Bildegallerifunksjon: Bilder har kanskje ikke tekstalternativer fordi vi for øyeblikket ikke krever av hotellene å angi disse. Vi jobber med løsninger for å forbedre denne funksjonen.

Vurderingsmetode

Sirvoy Ltd. vurderte tilgjengeligheten til Sirvoys bookingmotor og Sirvoy Simple Website gjennom:

 • Selvevaluering
 • Ekstern evaluering

Formell godkjenning av denne tilgjengelighetserklæringen

Denne tilgjengelighetserklæringen er godkjent av:

Sirvoys produktavdeling, Sirvoy Ltd.