Personvernregler

Personvernregler

Gjelder fra 15. mars 2021

VIKTIG: VED Å BRUKE VÅR NETTSIDE OG/ELLER VED AT DERE GIR OSS PERSONLIG INFORMASJON, SAMTYKKER DU TIL AT ALL PERSONLIG DATA SOM DU SENDER INN, KAN BEHANDLES AV OSS PÅ DEN MÅTE OG FOR DE FORMÅL SOM ER BESKREVET I FØLGENDE PERSONVERNREGLER OG I SAMSVAR MED GJELDENDE LOVER OG REGLER OM PERSONOPPLYSNINGER.

Behandlingsansvarlig

Personlige data som Sirvoy Ltd, en virksomhet registrert i Irland («Sirvoy»), samler inn fra deg eller som du gir til Sirvoy, skal være underlagt denne policyen når Sirvoy opptrer som behandlingsansvarlig.
Når Sirvoy opptrer på vegne av et hotell eller lignende enhet, skal denne enheten være databehandler og ansvarlig for å bestemme formålene og måtene som personopplysninger behandles på og denne policyen gjelder da bare når det er relevant for Sirvoy’s rolle som databehandler.

Sikkerhet

Sirvoy tar databeskyttelse og ditt privatliv veldig alvorlig. Vi har de relevante organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak på plass for å beskytte din personlige informasjon og for å holde den konfidensiell.

Bruk av personopplysninger

Sirvoy vil samle, lagre og bruke dine personopplysninger bare for de formålene du har sendt det inn til, og vi lagrer kun dataene så lenge det er nødvendig for disse formål eller for andre legitime formål som kan gjelde. Slike formål kan omfatte det å skape og vedlikeholde servicekontoer, men også relaterte formål som for eksempel å forbedre tjenesten som tilbys, kommunisere relevant informasjon og opprettholde systemsikkerhet. Sirvoy stoler på at dine personopplysninger er fullstendige, korrekte og oppdaterte. Vennligst informer Sirvoy om alle endringer eller unøyaktigheter i dine personopplysninger.

Overføring av data utenfor EU eller til tredjeparter

Alle databehandlere av personopplysninger og tredjeparter som Sirvoy bruker til å behandle dine personopplysninger, er forpliktet til å respektere konfidensialiteten til dine opplysninger (se liste over databehandlere). Personlige data vil kun bli behandlet utenfor EU/EØS dersom det finnes et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for behandling av personopplysninger eller andre hensiktsmessige sikkerhetsforanstaltninger. Sirvoy vil kun overføre personopplysninger til mottakere som tilbyr et tilstrekkelig nivå for databeskyttelse.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om informasjon om innsamling og bruk av dine personlige data; retten til å be om tilgang, blokkere, rette eller slette dine personlige data. Du kan også motsette deg behandlingen og be Sirvoy om ikke å behandle dine personlige data videre. Sirvoy vil respektere din forespørsel, med mindre behandling er påkrevd ved lov eller hvis dataene kan oppbevares av andre legitime grunner. Når Sirvoy bruker dine personopplysninger med din godkjennelse, kan du trekke tilbake denne godkjennelsen på et hvilket som helst tidspunkt i samsvar med gjeldende lovverk. Og når Sirvoy behandler dine personopplysninger basert på legitime interesser eller allmenne interesser, har du rett til på et hvilket som helst tidspunkt, å motsette deg bruken av dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lovverk.

Cookies og lignende teknologier

Sirvoy vil bruke informasjon fra cookies samlet inn av oss selv og av tredjeparter for å bidra til å forbedre nettsidens opplevelse og sikkerheten for produktet. Ved å bruke Sirvoys nettside, godtar du bruk av cookies (informasjonskapsler) og lignende teknologier. Hvis du ønsker å fjerne dem, kan du administrere dette ved å endre innstillingene i nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at uten cookies kan det hende du ikke kan dra full nytte av alle funksjoner på vårt nettside.

Policyendringer

På grunn av løpende endringer i Sirvoys tjenester, samt endringer i loven og teknologien, kan Sirvoys datapolicy endres fra tid til annen. Slike eventuelle endringer vil bli lagt ut på denne siden.