For å sende epostmaler etter kategori, følg trinnene nedenfor:

 1. Legg til en kategori for hver romtype.
 2. Gå til Innstillinger -> Bookingmotor.
 3. Klikk på de tre prikkene ved siden av bookingmotoren du ønsker.
 4. Klikk på «Rediger» i rullegardinlisten.
 5. Under «Kategorier» velg «Hvis ingen kategori er valgt – prøv å sette den automatisk».
 6. Deretter går du til Innstillinger -> Språk og tekster -> Maler for e-post og åpner epostmalen du har opprettet for denne kategorien. Sett ditt valg i boksen «Send automatisk». Velg kategorien der du vil bruke denne eposten, i boksen «Hvis booket kategori samsvarer».
  bild
 7. For å aktivere det automatiske kategorivalget for Booking.com og Expedia, gå du til Innstillinger -> Salgskanaler -> Booking.com (eller Expedia), klikker «Koble till» og setter «Angi kategori automatisk» til «PÅ».
  Merk: For at Sirvoy automatisk skal sette en kategori for en booking fra salgskanaler, kan bare en kategori velges for romtyper som selges gjennom salgskanaler. Dersom flere kategorier har blitt tilordnet en romtype koblet til en salgskanal, er det ikke mulig for Sirvoy å automatisk tilordne en kategori for bookingen for denne romtypen, og den må velges manuelt.
Merk: Hvis du ikke oppretter din egen bookingbekreftelse, vil Sirvoy sin standardbekreftelse bli brukt. Bookingbekreftelser vil ikke bli sendt for reservasjoner bestilt via salgskanaler, da gjestene i stedet vil motta en bookingbekreftelse fra salgskanalen. Alle andre maler som for eksempel «1 dag etter valgt hendelse» vil bli sendt for alle reservasjoner.