For å sende epostmaler etter kategori, følg trinnene nedenfor:

  1. Legg til en kategori for hver romtype.
  2. Gå til Innstillinger -> Bookingmotor-> Administrere bookingmotorer og klikk «Rediger». Gå til «Kategorier» og sett «Hvis ingen kategori er valgt – prøv å sette den automatisk».
  3. Deretter går du til Innstillinger -> Språk og tekster -> Maler for epost og åpner epostmalen du har opprettet for denne kategorien. Sett ditt valg i boksen «Send automatisk». Velg kategorien der du vil bruke denne eposten, i boksen «Hvis booket kategori samsvarer».
    bild
  4. For å aktivere det automatiske kategorivalget for Booking.com og Expedia, gå du til Innstillinger -> Salgskanaler -> Booking.com (eller Expedia), klikker «Rediger» og setter «Angi kategori automatisk» til «PÅ».
Merk: Hvis du ikke oppretter din egen bookingbekreftelse, vil Sirvoy sin standardbekreftelse bli brukt. Bookingbekreftelser vil ikke bli sendt for reservasjoner bestilt via salgskanaler, da gjestene i stedet vil motta en bookingbekreftelse fra salgskanalen. Alle andre maler som for eksempel «1 dag etter valgt hendelse» vil bli sendt for alle reservasjoner.