Mens automatisk bekreftelse til e-post er en standardfunksjon, er ikke tekstmeldinger det. Denne funksjonen må skrus på av deg, siden det følger en avgift med hver SMS som blir sendt.

  1. Lag en mal for SMS og indikér at den skal bli sendt automatisk (se relaterte artikler).
  2. Aktiver innstillingen «Send SMS som standard» i Innstillinger -> Bookingmotor-> Administrer bookingmotorer -> Generelle innstillinger.

Vennligst merk:

  • Sikre at bookingen har et gyldig telefonnummer. Sirvoy vil prøve å sende SMS hvis nummeret passerer en grunnleggende validering. Senderne vil ta betalt for meldingen selv om nummeret er ugyldig.
  • Bookingbekreftelser på SMS vil bare bli sendt hvis gjesten huket av boksen «Send bekreftelse på SMS» under booking.
  • Alle andre automatiske tekstmeldinger vil bare bli sendt dersom gjesten har sagt ja til automatiske tekstmeldinger. Se innstillingen «Send automatisk tekstmelding» når du endrer kontaktdetaljer for bookingen.
  • Bookinger vil automatisk være merket som «Ja til SMS» hvis gjesten valgte bekreftelse på SMS ved booking, eller hvis du har valgt «Ja til SMS som standard», som nevnt over.
  • Vær klar over at hvis du legger til en link eller en epostadresse i en SMS, kan den bli automatisk stoppet av noen leverandører (spesielt i USA).