Sirvoy kan automatisk holde tilgjengeligheten din oppdatert og importere bookingene dine fra HotelSpecials.

Merk: Allerede eksisterende og fremtidige bookinger på HotelSpecials vil ikke importeres og registreres automatisk i Sirvoy. Se punkt 4 nedenfor.

Følg disse instruksjonene for å aktivere tilkoblingen:

  1. Informer din kontaktperson hos HotelSpecials om at du vil sette opp en tilkobling til Sirvoy.
  2. Gå til Innstillinger -> Salgskanaler -> HotelSpecials og klikk på Rediger.
  3. Skriv inn brukernavn og passord på HotelSpecials og følg instruksjonene for å koble romtypene.
  4. Eventuelle bookinger mottatt gjennom HotelSpecials før du har koblet din HotelSpecialskonto til Sirvoy kommer ikke til å bli importert og registrert automatisk i Sirvoy. De må importeres manuelt til Sirvoy, helst før du kobler kontoene sammen. Dersom du har mange slike bookinger, hjelper vi deg gjerne med importen. Les denne artikkelen for instruksjoner om hvordan du kan gjøre dette.
Merk: Når tilkoblingen er fullført, vil du ikke lenger kunne endre priser, tilgjengelighet, restriksjoner (se noen unntak her) osv. via HotelSpecials . Alle oppdateringer må gjøres fra Sirvoy. Når en endring er gjort i Sirvoy, vil den gjenspeiles på HotelSpecials i løpet av et par minutter. Men, vi anbefaler likevel at du av og til kontrollerer at tilgjengelighet, priser og bookinger er oppdatert og riktig synkronisert på HotelSpecials.
Merk: Selv om tilgjengeligheten synkroniseres mellom Sirvoy og salgskanalene nesten øyeblikkelig, er det alltid en liten risiko for dobbelbookinger når det samme fysiske rommet er tilgjengelig i flere salgskanaler samtidig. For eksempel kan det siste rommet bestilles på nettsiden din samtidig som det bestilles på en annen salgskanal. Dette skjer svært sjelden, selv for travle hoteller. Men hvis det skjer, vil salgskanalen forvente at du raskt informerer dem slik at de, avhengig av avtalen du har med dem, kan hjelpe til med å finne en løsning så snart som mulig.

Merk: I sjeldne tilfeller kan bookinger mottatt fra salgskanaler fordeles på forskjellige rom.