Merk: Informasjonen i denne artikkelen inneholder tredjeparts systembeskrivelser som plutselig kan endres. Vær derfor klar over at noen detaljer kan være utdaterte på grunn av nylige modifikasjoner gjort av tredjeparten.

  1. Logg inn på www.expediapartnercentral.com og velg ditt hotell. Trenger dere hjelp med dette kan dere sende en epost til hothelp@expedia.com
  2. Gå til «Rum og Priser».
  3. Velg «Tilkobling til Expedia (Expedia Connectivity Settings)».
  4. Velg Sirvoy fra menyen.
  5. Velg begge alternativen:  “Availability and rates” og “Booking retrieval”
  6. Send inn.
  7. Expedia vil kontakte Sirvoy innen kort og dere vil motta fler instrukser på epost.