Merk: Informasjonen i denne artikkelen inneholder tredjeparts systembeskrivelser som plutselig kan endres. Vær derfor klar over at noen detaljer kan være utdaterte på grunn av nylige modifikasjoner gjort av tredjeparten.

Hvis tilgjengeligheten i Siroy-kalenderen din ikke er gjenspeilet riktig på Citybreak kan det være et problem med tilgjengelighetsperioden.

Vennligst følg disse stegene for å få fikse det:

  1. Gå til ditt Citybreak-ekstranett.
  2. Klikk på «+»-tegnet ved siden av din eiendom/oppføring.
  3. Hvis du allerede har lagt til en tilgjengelighetsperiode, vennligst fjern den.
  4. Lag en ny tilgjengelighetsperiode ved å trykke på «Availability periods».
  5. Klikk på «Add period».
  6. Velg en dato langt frem i tid som slutten på tilgjengelighetsperioden din, som for eksempel 01.01.2050, og sørg for at datoene for prisperioden din er de samme.

Vennligst kontakt oss på support@sirvoy.com hvis du opplever problemer etter å ha fulgt stegene over.