Med en kobling til Citybreak vil Sirvoy automatisk oppdatere tilgjengeligheten din og hente bookingene dine fra Citybreak. Koblingen krever Sirvoy Pro, og at du allerede har en avtale med en reisearrangør som bruker Citybreak. Du trenger også en Citybreak Easy Access konto. Hvis du ennå ikke har en slik konto, kan din reisearrangør hjelpe deg med det. Ta gjerne kontakt med support@sirvoy.com eller din reisearrangør hvis du trenger hjelp med instillingene i Citybreak. Citybreak skal ikke kontaktes i denne forbindelse.

Merk: Allerede eksisterende og fremtidige bookinger på Citybreak vil ikke importeres og registreres automatisk i Sirvoy. Se punkt 7 nedenfor.

Følg disse stegene for å aktivere koblingen:

 1. Om du ønsker å koble deg til Citybreak, ta kontakt med oss på support@sirvoy.com og gi oss navnet ditt på Citybreak samt et av brukernavnene dine på Citybreak og reisearrangøren din (arrangør). Deretter vil vi kontakte Citybreak og aktivere tilkoblingen. Noen innstillinger på Citybreak må muligens justeres for at tilkoblingen skal etableres. Se «VIKTIG» nedenfor.
 2. Siden rommene blir tilgjengelige for booking umiddelbart etter at koblingen er aktivert, er det viktig at du oppretter eventuelle restriksjoner på tilgjengelighet før du forsetter til neste steg. Den eneste restriksjonen som er kompatibel med Citybreak under «Sperr innsjekking, utsjekking og opphold» er den som heter «Blokker opphold». Restriksjonen «Reserverbare dager» er ikke kompatibel med Citybreak.
 3. Når du mottar en bekreftelse fra oss på at koblingen er aktivert, gå til Innstillinger -> Salgskanaler -> Citybreak -> Rediger for å koble romtypene i Citybreak til de tilsvarende romtypene i Sirvoy. Denne artikkelen gir verdifull hjelp med koblingen: Hvordan koble romtypene mellom Sirvoy og salgskanalene.Hvis det er innstillinger i Citybreak som må justeres for at romtypene skal kunne kobles, ser du en feilmelding som viser hva som må justeres. Tilleggsprodukter fra Citybreak (f.eks «frokost») er ekstratjenester og kan ikke kobles til Sirvoy. Tilleggsprodukter vil likevel dukke opp i bookingen når disse blir booket og prisen på disse vil bli lagt til i den totale bookingverdien.
 4. Hvis du selger pakker gjennom Citybreak og derfor har opprettet flere priskoder der, vil disse være synlige i Sirvoy og vil kunne kobles. Imidlertid kan kun alias romtyper – kopier av romtyper i Sirvoy som brukes ved kobling av disse pakkene. Les mer om hvordan du lager alias romtyper her – Opprette et alias (eller duplikat) for en romtype. Hvis priskodene ikke blir koblet, vil ikke Sirvoy sende prisoppdateringer for disse. Prisen vil isteden bli kontrollert fra Citybreak. Men, tilgjengeligheten vil arves fra romtypen som er brukt i koblingen til priskoden og derfor kontrollert fra Sirvoy. Hvis du selger produkter og har koblet dem til andre priskoder enn «Property» i Citybreak (for eksempel Events), bør ikke tilgjengeligheten kontrolleres av Sirvoy. Vennligst velg «Ignorer» i nedtrekksmenyen for tilkobling. Tilgjengeligheten vil bli kontrollert fra Citybreak og eventuelle bookinger gjort for disse produktene vil bare være synlige i Citybreak.
 5. Lagre koblingen.
 6. Når du har lagret koblingen er tilknytningen til Citybreak være aktiv. Sirvoy vil nå styre prisene og inventaret som vises i Citybreak.
 7. Eventuelle bookinger mottatt gjennom Citybreak før du har koblet din Citybreakkonto til Sirvoy kommer ikke til å bli importert og registrert automatisk i Sirvoy. De må importeres manuelt til Sirvoy, helst før du kobler kontoene sammen. Dersom du har mange slike bookinger, hjelper vi deg gjerne med importen. Les denne artikkelen for instruksjoner om hvordan du kan gjøre dette.

VIKTIG: For å aktivere koblingen og være sikker på at tilknytningen fungerer som den skal, må du sørge for at du først har gjort følgende innstillinger i Citybreak:

 • Lag et produkt (romtype) i Citybreak
 • Legg til produktet og prisavtalen i minst en prisperiode. Legg til priser i perioden(e) for å sikre at de første prisoppdateringene fra Sirvoy kommer gjennom.
 • Legg til produktet og antall rom til det, til den opprettede tilgjengelighetsperioden
 • For å kontrollere prisene fra Sirvoy må du sørge for at prismodellen i Citybreak er «pris per enhet». Dette er den eneste priskonfigurasjonen som gjør det mulig for oss å sende prisoppdateringer til Citybreak. Angi «Fast pris – uavhengig av antall personer» i prisinnstillingen til den tilsvarende romtypen i Sirvoy. Hvis romtypen i Sirvoy er satt til «Variabel pris – basert på antall personer» vil prisen for maksimalt antall gjester være prisen som sendes til Citybreak.
 • Bruk «PAX (pris per person)» hvis du vil ha pris per person, enten det er for standard romtype eller noen av priskodene bruk for pakker. Vær oppmerksom på at hvis du velger denne priskonfigurasjonen i Citybreak, vil ingen prisoppdateringer bli sendt fra Sirvoy. Prisene kan da bare kontrolleres fra Citybreak.
 • Bruk bare én tilgjengelighetsperiode. Du må bare ha én tilgjengelighetsperiode og ha alle produkter koblet til denne. For å oppnå dette, velg en startdato som er opptil 2 år fra nåværende dato, og en sluttdato for tilgjengelighetsperioden som er opptil 5 år fra startdatoen (i formatet «åååå-mm-dd»). For eksempel: «Fra 2019-12-01 til: 2024-11-30». Pass på å velge produktene som skal selges i Citybreak og spesifiser også antall rom for hvert produkt, i innstillingene for tilgjengelighetsperioden. Hvert produkt trenger også minst en prisperiode angitt for den. Hvis du opplever problemer med at tilgjengeligheten ikke vises riktig, vennligst les denne artikkelen – Problemer med tilgjengelighet i Citybreak.

Merk: Når tilkoblingen er fullført, vil du ikke lenger kunne endre priser, tilgjengelighet, restriksjoner (se noen unntak her) osv. via Citybreak. Alle oppdateringer må gjøres fra Sirvoy. Når en endring er gjort i Sirvoy, vil den gjenspeiles på Citybreak i løpet av et par minutter. Men, vi anbefaler likevel at du av og til kontrollerer at tilgjengelighet, priser og bookinger er oppdatert og riktig synkronisert på Citybreak.

Merk: Selv om tilgjengeligheten synkroniseres mellom Sirvoy og salgskanalene nesten øyeblikkelig, er det alltid en liten risiko for dobbelbookinger når det samme fysiske rommet er tilgjengelig i flere salgskanaler samtidig. For eksempel kan det siste rommet bestilles på nettsiden din samtidig som det bestilles på en annen salgskanal. Dette skjer svært sjelden, selv for travle hoteller. Men hvis det skjer, vil salgskanalen forvente at du raskt informerer dem slik at de, avhengig av avtalen du har med dem, kan hjelpe til med å finne en løsning så snart som mulig.

Merk: I sjeldne tilfeller kan bookinger mottatt fra salgskanaler fordeles på forskjellige rom.