Motstridende skatteinnstillinger mellom Sirvoy og Airbnb kan løses ved å bruke samme skattesats på tvers av begge systemene. Dette kan innebære at du må endre skatteinnstillingene i Airbnb, Sirvoy eller begge deler.

For å redigere skattesatser i Airbnb:

  1. Gå til Meny -> Annonser og klikk på annonsen du ønsker å redigere. 
  2. Klikk på «Regler og retningslinjer»
  3. Gå til overskriften «Skatter» og klikk «Rediger».

For å redigere skattesatser i Sirvoy:

  • Gå til Innstillinger -> Betaling og fakturering for generelle skatteinnstillinger (MVA).
  • Gå til Innstillinger -> Romtyper, finn romtypen du ønsker å koble til, og klikk på «Rediger» for å se de individuelle skatteinnstillingene for denne romtypen.