Hvis du tilbyr forskjellige typer rom eller tilbyr rom på forskjellige steder, kan det være lurt å sortere romtypene i kategorier.

Følg disse trinnene for å lage nye kategorier:

  1. Gå til Innstillinger – Romtyper – Opprette kategorier.
  2. Angi etiketten som skal vises når gjester booker, for eksempel «Velg sted».
  3. Klikk Opprett ny kategori.
  4. Gi den nye kategorien et navn, for eksempel «Annekset» eller «Campingplassen».
  5. Gjenta trinn 3 og 4 for hver kategori du ønsker å lage.
  6. Rediger så hver romtype under Innstillinger – Romtyper og angi hvilken kategori den hører til.