Vanlige romtyper kan hete «Enkeltrom» eller «Dobbeltrom». Romtypen inneholder en beskrivelse av rommet, antall gjester det er plass til, pris, m.m. Eiendommen din kan ha flere rom (eller enheter) som alle tilhører samme romtype. Du kan legge til og redigere romtyper og enheter under Innstillinger -> Romtyper.

Romtypen har fått navnet «Dobbeltrom». Ingen enheter eller rom har blitt lagt til ennå.

I dette eksemplet har romtypen to enheter. Se «Rom av denne typen» til høyre.