Når du har opprettet en romtype, må du legge til alle rom (eller enheter) av den typen. Romtypen er så langt bare en tom mal som venter på at rom skal legges til.

  1. Når du har opprettet en romtype, under Innstillinger -> Romtyper klikk “Legg til nytt rom”.
  2. Angi en betegnelse. Vanligvis vil det være romnummeret, for eksempel «101».
  3. Gjenta trinnene ovenfor for hvert rom du har av den romtypen.