Når rommene er organisert i kategorier, kan bookingmotoren la gjestene søke etter rom ut fra kategori.

  1. Gå til Innstillinger -> Bookingmotorer.
  2. Klikk på de tre prikkene ved siden av en bookingmotor, og velg «Rediger».
  3. Under kategorier velger du ett av følgende alternativer:
    1. Vis – nødvendig
    2. Vis – valgfritt
    3. Vis – velges automatisk dersom ingen er valgt
  4. Klikk «Lagre».

Merk: Automatisk valg av kategorier fungerer kun for romtyper som tilhører én kategori.