Du kan angi i hvor nær fremtid bookinger kan gjøres i bookingløsningen. Du kan for eksempel tillate reservasjoner opptil én dag i forveien. Gå til Innstillinger ->Bookingmotor -> Administrere bookingmotorer for å endre denne innstillingen.

Merk: Denne innstillingen vil bare påvirke bookingløsningen på nettstedet ditt, ikke salgskanalene. Kontakt salgskanalen hvis du ønsker å begrense hvor sent bookinger skal tillattes.