Hvis du bruker faktureringsfunksjon kan du velge å inkludere spesifisere merverdiavgiften i bookingutskriftene.

Gå til Innstillinger -> Finanser -> Faktureringsfunksjon og aktiver innstillingen Vis VAT på booking spesifikasjoner. Vær oppmerksom på at en bookingutskrift ikke er et godkjent skattedokument. Men det kan brukes som dokumentasjon når merverdiavgiften er angitt.