Merk: Informasjonen i denne artikkelen inneholder tredjeparts systembeskrivelser som plutselig kan endres. Vær derfor klar over at noen detaljer kan være utdaterte på grunn av nylige modifikasjoner gjort av tredjeparten.

Følg disse stegene for å aktivere betalingsløsningen PayPal:

  1. Gå til Innstillinger -> Betalinger og fakturering -> Kortbetalinger og klikk på «Redigér».
  2. Velg PayPal fra nedtrekksmenyen.
  3. Legg til e-posten du vil bruke med PayPal.
  4. Indikér hvilken type forhåndsbetaling det skal bli bedt om.
  5. Logg inn på PayPal og gå til Profile > My selling tools.
  6. Gå til “Website preferences” under “Selling online” og aktivér “Auto Return for Website Payments”.
  7. Legg til nettsiden din som “Return URL”. Dette vil la Sirvoy automatisk overskrive retur-URL-en og omdirigere gjesten tilbake til bookingmotoren.