Følg disse stegene for å aktivere betalingsløsningen 2Checkout:

  1. Gå til Innstillinger > Betalinger og fakturering > Kortbetalinger og klikk på «Redigér».
  2. Velg 2Checkout fra nedtrekksmenyen.
  3. Skriv inn din “Account ID” og de forespurte nøklene. Disse detaljene finner du på 2Checkout-kontoen din.
  4. Indikér typen forhåndsbetaling du vil be om.
  5. Gjør en testbookingen gjennom nettsiden din for å finne ut hva gjestene dine vil se.