Du kan opprette og eksportere en regnskapsrapport fra Sirvoy, daglig eller månedlig om du ønsker.
Du kan velge mellom forskjellige filformater, og f.eks. SIE4 og CSV kan importeres til regnskapsprogrammer (f.eks. Xero, Fortnox og Visma).

  1. Gå til «Regnskapsrapport» under Fakturering for å opprette rapporter for bokføring.
  2. Spesifiser datointervallet og typen transaksjoner du vil inkludere i rapporten.
  3. Velg filformat for eksporten, velg mellom PDF, SIE4 eller CSV.
  4. På slutten av PDF-filen finner du et sammendrag med informasjon om de forskjellige bokføringskontoene. Dette betyr at du eller din regnskapsfører kan registrere flere fakturaer, kvitteringer og betalinger ved kun én bokføring.

Merk: Rapporten vil bruke bokføringskontoene som ble brukt da fakturaene, kvitteringene og/eller betalingene ble opprettet. Du kan forandre boksføringskontoene ved å redigere de individuelle faktura-radene. Hvis du vil forandre bokføringskontoene som er standard, gå til Innstillinger -> Finanser -> Kontoplan for regnskap. Hvis du vil endre bokføringskontoene for skatt går du til Innstillinger -> Finanser og under «Merverdiavgift MVA» velg skatten du vil endre bokføringskonto for.

Merk: For at regnskapsrapporten skal være nøyaktig, må du opprette en kontantkvittering eller en faktura for alle reservasjoner uavhengig av hvordan de blir betalt.