Hovedbokskodene, eller kontooversikten, hjelper deg og din regnskapsfører med å følge med på og bryte ned salgene deres. Gå til Innstillinger -> Finanser -> Kontooversikt.

Regnskapsføreren din foretrekker kanskje bestemte kontokoder, men det grunnleggende prinsippet er å kategorisere ulike produkter du selger og andre kontoer som er involvert (betalinger, skatt, etc.).

Du kan bruke samme kontokode for alle produktene dine, for eksempel «4000 Salg». Hvis du derimot bruker unike koder for enkelte produkter, vil du kunne følge med på ulike typer inntekt individuelt. Se eksempel under.