For å garantere sikkerheten til Sirvoy Vault-funksjonen, kreves tofaktorautentisering. Med andre ord, for at du skal kunne se kortdetaljene i en booking er det ikke nok å simpelthen være pålogget i Sirvoy kontoen din med passordet ditt (den første faktoren).  Du må også ha tilgang til en enhet som en verifiseringskode blir sendt til (den andre faktoren).

Dette betyr at du må sette opp en autentiseringsenhet.

Merk: Vi anbefaler på det sterkeste å registrere minst to autentiseringsenheter, og for å sikre tilgjengelighet bør minst en av dem være hotellets besittelse, ikke en ansatt.

Oppsett av enheten

 1. Gå til Innstillinger -> Finanser -> Sirvoy Vault og klikk på «Aktiver».
 2. Skriv inn navnet på enheten slik at du kan identifisere den senere.
 3. Skriv inn telefonnummeret ditt inkludert landskoden med et pluss tegn – f.eks. «+47» og klikk «OK».
 4. Du vil få tilsendt en verifiseringskode til nummeret du nettopp registrerte. Skriv inn koden og klikk «OK».

Oppsett av flere enheter

 1. Gå til Innstillinger -> Finanser -> Sirvoy Vault og klikk på «Autentiser».
 2. Velg en enhet og klikk «OK».
 3. Skriv inn verifiseringskoden og klikk «OK». Nå blir du autentisert i 15 minutter.
 4. Klikk «Legg til ny autentiseringsmetode».
 5. Skriv inn navnet på enheten slik at du kan identifisere den senere.
 6. I rullegardinmenyen velger du om du vil bruke et annet mobiltelefonnummer (i dette tilfellet fortsett som beskrevet ovenfor) eller Google Authenticator.
 7. Hvis du velger Google Authenticator, klikker du på «OK» og du vil se en QR-kode. Åpne Google Authenticator-appen på telefonen din og skann QR-koden.
 8. Verifiseringskoden vil vises i Google Authenticator-appen din. Skriv inn koden og klikk «OK».