Du kan bruke faktureringsfunksjonen vår til å lage fakturaer direkte fra en booking. For å gjøre dette må du først aktivere faktureringsfunksjonen under Innstillinger -> Finanser -> Faktureringsfunksjon . Etterpå kan du gå til bookingen og følge disse trinnene:

  1. Under delen «Betaling» i bookingen, velger du «Lag faktura».
  2. På siden som kommer opp, kontroller at mottakeren er riktig.
  3. Velg betalingsvilkårene som skal gjelde. Hvis «Kontantfaktura» er valgt, kan du også angi hvilken betalingsmåte (og bokføringskonto) som skal brukes, siden en betaling automatisk vil bli registrert når en kontantfaktura lages. 
  4. Kontroller at språket på fakturaen er riktig. Husk at fakturaen bare vil kunne skrives ut på språket du velger.
  5. Du har muligheten til å vise bookinginformasjonen på fakturaen, og du kan også redigere standardmeldingen som vises på fakturaen (under Innstillinger -> Finanser -> Faktureringsfunksjon).
  6. Alle varer som ikke er fakturert eller bare delvis fakturert, vil automatisk velges for fakturering. Du kan velge bort rader du ikke ønsker å fakturere på dette tidspunktet.
  7. Kontroller at alle kolonnene, for eksempel bokføringskonto og avgifter, er riktige.
  8. Kontroller at det grønne ikonet («vil bli fullstendig fakturert») vises for alle radene som ennå ikke er fakturert, siden bookinger verken bør faktureres for lite eller for mye.
  9. Kontroller at fakturabeløpet er riktig. Vær klar over at tidligere registrerte betalinger automatisk vil bli vist på fakturaen (du har muligheten til å fjerne dette).
  10. Klikk på «Lag faktura» eller «Lag faktura og åpne PDF». Du kan skrive ut PDF-filen som vises, eller så kan du klikke på fakturanummeret som nå vises under Betalingsdelen i bookingen, for så å velge knappen «Skriv ut faktura» som vises på toppen av siden for fakturadetaljer. Når en faktura er utstedt, kan den ikke lenger endres. Så hvis du ønsker å endre en faktura må du slette den ved å lage et kreditnota og deretter lage en ny.

Tidligere registrerte betalinger som er med på fakturaen har ikke en egen dato. Den opprettede fakturaen viser alltid gjeldende dato og gjenspeiles i eventuelle regnskapsrapporter.

Merk: Alle artikler som ennå ikke er fakturert, blir automatisk valgt på denne siden. Ikonene i kolonnen «Fakturert» viser hva fakturastatusen vil være etter at du har opprettet fakturaen. Hvis det allerede fakturerte beløpet for en vare ikke samsvarer med beløpet som vises på bookingen, justeres enten antall varer eller prisen automatisk, for å generere like beløp. Et fakturanummer vil være oppgitt der en artikkel er fakturert tidligere.

Merk: Verdier lagt til en faktura ved bruk av funksjonen “Legg til linje”, påvirker ikke «gjenstående beløp» i bookingen. De vil bare påvirke «gjenstående beløp» på fakturaen.