Sirvoy har en kobling til PEPPOL-nettverket som trygt lar deg sende e-fakturaer til selskaper og myndigheter over hele Europa.

For å sende e-fakturaer på andre måter eller formater, er det mange selskaper som tilbyr slike tjenester, for eksempel:

  • Pagero
  • Zervant
  • Billogram
  • inExchange