Det er to ulike måter å gjøre dette på.

Dele bookingen i to:

  1. Gå til siden for bookingdetaljer og klikk på “Del booking”.
  2. Indikér hvilke rom og hvilket ekstrautstyr som skal flyttes til den nye bookingen.
  3. Lag en faktura eller kvittering for de to bookingene separat.

Lage to spesialtilpassede fakturaer/kvitteringer fra den originale bookingen:

  1. Gå til siden for bookingdetaljer og klikk på «Lag faktura».
  2. Fjern haken på fakturalinjer som ikke skal betales av den første gjesten. Beløp kan også modifiseres.
  3. Gå gjennom og lag den første fakturaen.
  4. Gå tilbake til siden for bookingdetaljer og klikk på “Lag faktura” igjen.
  5. Denne gangen fjerner du haken ved fakturalinjene som ble betalt av den første gjesten.
  6. Gå gjennom og lag den andre fakturaen.
  7. Kombinert skal de to fakturaene nå utgjøre det samlede beløpet for bookingen.