Det er to forskjellige måter du kan gjøre dette på.

Del booking i to:

  1. Gå til siden med bookingdetaljer og klikk på «Del booking i to».
  2. Velg hvilke artikler som skal flyttes til den nye bookingen.
  3. Opprett en faktura eller kontantfaktura for de to bookingene hver for seg. 

Lag to tilpassede fakturaer/kontantfakturaer i den opprinnelige bookingen:

  1. Gå til siden for bookingdetaljer og klikk «Lag faktura».
  2. Fjern merket for artiklene som ikke skal betales av den første gjesten. Mengde og beløp kan også endres.
  3. Se gjennom og lag den første fakturaen.
  4. Gå til siden for bookingdetaljer og klikk «Lag faktura» igjen.
  5. Denne gangen vil artiklene som ennå ikke er betalt, være valgt automatisk.
  6. Se gjennom og opprett den andre fakturaen.
  7. Kombinert skal de to fakturaene nå samsvare med totalen av bookingen.

Merk: Når du splitter en fakturert booking, knyttes fakturaen til den opprinnelige bookingen, og den vil da fremstå som overfakturert. Den nye bookingen som opprettes ved splittingen, vises som ikke fakturert.