Betalinger kan spores i Sirvoy på to måter.

Registrering av betalinger i bookinger

Betalinger kan registreres i en booking som betalingsnotater. Dette er ikke et regnskapsdokument for skatteformål, men heller en hjelp til å huske. Det kan sammenlignes med en post-it-lapp som sier «denne gjesten har allerede betalt 1000 NOK». Du kan enkelt legge til og slette betalinger i bookinger med mindre de er koblet til en kontantfaktura eller faktura.

Betalingsløsninger som lar gjester betale online kan også registrere betalinger automatisk. Betalinger som dette mottas ofte før ankomstdatoen, for eksempel når selve bookingen blir gjennomført.

Forskuddsbetalinger kan inkluderes som en del av regnskapsrapporten.

Betalinger kan skilles fra bookinger, men vil fortsatt vises under betalinger. Men dersom en betaling er feil, kan den annulleres (eller kanselleres), noe som setter beløpet til null. For å sikre sporbarhet kan ikke betalinger fjernes helt.

Opprette en faktura eller kontantfaktura

Ved å bruke faktureringsfunksjonen i Sirvoy kan du opprette fakturaer og/eller kontantfakturaer. Disse dokumentene er regnskapsdokumenter for skatteformål og vil gjenspeile det faktiske salget ditt. 

  • Fakturaer – Kan betales senere.
  • Kontantfakturaer – anses som betalt umiddelbart.

Tidligere registrerte betalinger kan overføres til en faktura eller kontantfaktura og brukes som «betalingsmåte». Allerede forfalt saldo justeres tilsvarende på fakturaen.