Du kan sende en PDF-versjon av fakturaer og kvitteringer på e-post direkte fra Sirvoy. Hvis du ikke har laget noen e-postmaler ennå, må du først gå til Innstillinger -> Kommunikasjon -> Maler for e-post og klikke på «Legg til ny mal».

  1. Gå til fakturaen og klikk «Send e-post».
  2. Velg e-postmalen du ønsker å bruke i denne e-posten.
  3. PDF-fakturaen blir automatisk vedlagt e-posten din.