På siden Statistikk vil du finne inntektene for en bbestemt periode presentert på to ulike måter:

  1. «Verdi» er summen av alle prisene per dag for de valgte datoene (inkludert rom, tillegg og tilleggsavgifter), men det er ikke sikkert at betalinger har blitt mottatt på dette tidspunktet.
  2. Kolonnene «Fakturering» representerer salget som ble registrert i løpet av perioden, fra et regnskapsmessig perspektiv.
  3. Kolonnene «Betalinger» representerer de reelle betalingene som ble registrert i løpet av perioden.

La oss for eksempel si at du mottat bookinger i februar for sommeren, sammen med en fullstendig betaling på $1000. Du lager umiddelbart en kontaktkvittering for disse betalingene i Sirvoy. Bookingene har dato for innsjekk og utsjekk i august.

Når du sjekkter statistikken for februar, vil «Verdi» være $0, siden ingen rom er booket i denne perioden. Verdien under «Kontaktkvitteringer» vil derimot være $1000.

Når du så sjekker statistikken for august, vil «Verdi» være $1000, mens verdien av «Kontantkvitteringer» nå er $0.