Ja, på statistikksiden under «Nøkkeltall» finner du gjennomsnittlig daglig rompris (ADR) og inntekt per tilgjengelig rom (RevPAR).

ADR måler gjennomsnittlig betalt pris per rom.
Den beregnes ved å ta inntektene fra rom, delt på antall solgte rom. For eksempel, hvis to rom er solgt, ett for 1000 kroner og et annen for 2000 kroner, vil ADR være 1500 kroner.

ADR er nyttig for å måle eiendommens økonomiske resultat, og for å sammenligne med konkurrenter.

RevPAR måler gjennomsnittlig inntekt fra alle rom, ikke bare de som er booket. Ved å bruke eksemplet ovenfor vil et hotell som har seks rom, men bare to booket, ha en RevPAR på 500 kroner.

RevPAR gir en viktig pekepinn, siden den tar høyde for både inntekter og belegg. Den gir et øyeblikksbilde av hvor bra belegg du klarer å oppnå, samt hvor mye du klarer å ta for rommene.