Merk: Informasjonen i denne artikkelen inneholder tredjeparts systembeskrivelser som plutselig kan endres. Vær derfor klar over at noen detaljer kan være utdaterte på grunn av nylige modifikasjoner gjort av tredjeparten.

Hvis du bruker Apples Numbers med en annen språkinnstilling enn engelsk, kan det hende du opplever vanskeligheter med å åpne eksportfilen fra Sirvoy.

  1. I Numbers, gå til System Preferences > Language & Region > Advanced. Velg engelsk som “Format language”.
  2. Åpne CSV-filen i Numbers og lagre den i ditt foretrukne filformat.
  3. Gå tilbake til siden nevnt over, og gjenopprett innstillingene til språket du hadde før.