Hvis du bruker Apples Numbers med en annen språkinnstilling enn engelsk, kan det hende du opplever vanskeligheter med å åpne eksportfilen fra Sirvoy.

  1. I Numbers, gå til System Preferences > Language & Region > Advanced. Velg engelsk som “Format language”.
  2. Åpne CSV-filen i Numbers og lagre den i ditt foretrukne filformat.
  3. Gå tilbake til siden nevnt over, og gjenopprett innstillingene til språket du hadde før.