Merk: Informasjonen i denne artikkelen inneholder tredjeparts systembeskrivelser som plutselig kan endres. Vær derfor klar over at noen detaljer kan være utdaterte på grunn av nylige modifikasjoner gjort av tredjeparten.

Følg disse stegene hvis filen vises som en lang rekke uten kolonner når du prøver å åpne den:

  1. Start Microsoft Excel og åpne CSV-filen.
  2. Velg kolonne A, klikk på «Data» og «Text to colomns». «Text Wizard» vil starte.
  3. Velg «Delimited» og klikk «Neste».
  4. Velg «Comma» som skilletegn og «{none]» som tekstkvalifikasjon, og klikk «Neste».
  5. Velg «Generell» og klikk «Finish».

Hvis det fortsatt resulterer i en lang rekke:

  • Vi anbefaler å laste ned en ny CSV-fil i stedet for den du opplevde problemer med, siden den kan ha blitt autolagret i formatet uten kolonner.