Følg disse stegene hvis filen vises som en lang rekke uten kolonner når du prøver å åpne den:

  1. Start Microsoft Excel og åpne CSV-filen.
  2. Velg kolonne A, klikk på «Data» og «Text to colomns». «Text Wizard» vil starte.
  3. Velg «Delimited» og klikk «Neste».
  4. Velg «Comma» som skilletegn og «{none]» som tekstkvalifikasjon, og klikk «Neste».
  5. Velg «Generell» og klikk «Finish».

Hvis det fortsatt resulterer i en lang rekke:

  • Vi anbefaler å laste ned en ny CSV-fil i stedet for den du opplevde problemer med, siden den kan ha blitt autolagret i formatet uten kolonner.