Du kan ikke nedgradere eller bytte til en lavere abonnementsplan hvis du har aktivert funksjoner som bare er tilgjengelige i Pro-planen. Sjekk brukeren din for å se om du har:

  • Mer enn én brukerkonto.
  • Mer enn étt et bookingskjema.
  • Aktiverte bookingkanaler

Hvis du deaktiverer alt dette, skal det være mulig for deg å bytte abonnementsplan.