Når din to ukers gratis prøveperiode er over, vil du bli bedt om å betale inn et beløp for å fortsette å bruke kontoen din. Du kan selvfølgelig også foreta en betaling før prøveperioden utløper.

Ved å bruke automatisk påfylling betaler du for tjenesten på en enkel måte med sikre og automatiske betalinger. Alternativt er det også mulig å foreta engangsbetalinger.

Automatisk påfylling

Aktivering av automatisk påfylling betyr at et valgt beløp fortløpende trekkes fra det kortet du har lagt til når Sirvoykontoen din blir negativ. Du kan når som helst endre beløpet for automatisk påfylling.

For å sette opp automatisk påfylling, vennligst følg disse enkle trinnene:

  1. Gå til Innstillinger -> Sirvoy-konto -> Kontosaldo og klikk på «Automatisk påfyll».
  2. Sett «Aktiver automatisk påfylling» til ON.
  3. Skriv inn ønsket beløp eller flytt glidebryteren for å velge beløpet du ønsker å fylle på kontoen din. Dersom du fyller på kontoen din med et beløp som tilsvarer gebyret for ett år eller mer, vil du til og med se hvor mye bonus som blir lagt til.
  4. Klikk på «Lagre og legg til kort» for å legge til et kort.

Når alt er valgt og fylt ut, vil du se en popup-melding som bekrefter aktiveringen av automatisk påfylling.

Merk: Dersom det valgte beløpet er for lavt til å dekke eventuell negativ saldo, f.eks. på grunn av SMS- eller Google Ads-kostnader, belastes kortet med det nødvendige beløpet for å dekke den negative saldoen.

Engangsbetalinger

Dersom du ikke ønsker å aktivere automatisk påfylling, kan du i stedet når som helst foreta engangsbetalinger for å fylle opp kontoen din.

Følg disse trinnene for å foreta en engangsbetaling:

  1. Gå til Innstillinger -> Sirvoy-konto -> Kontosaldo  og klikk på «Fyll på med penger».
  2. Skriv inn ønsket beløp eller flytt glidebryteren for å velge beløpet du ønsker å fylle på kontoen din. Dersom du fyller på kontoen din med et beløp som tilsvarer gebyret for ett år eller mer, vil du til og med se hvor mye bonus som blir lagt til.
  3. Velg betalingsmåte.

Vis kontoutdrag

Når du har foretatt din første betaling, vil kontoen din bli belastet den første dagen i hver måned. Du kan se alle gebyrer og også laste ned betalingskvitteringer og/eller forespurte fakturaer under Innstillinger -> Sirvoy-konto -> Kontosaldo -> «Vis kontoutdrag».