Når din gratis prøveperiode er avsluttet, vil du bli spurt om å foreta en betaling etter innlogging hvis du ønsker å fortsette å bruke Sirvoy.

Du kan også foreta en betaling når som helst ved å gå til Innstillinger -> Konto -> Kontosaldo & påfylling   og klikk “Fyll på med penger”.

Når du har gjort din første betaling, vil kontoen din bli belastet den første dagen i hver måned. Du kan se alle belastninger og laste ned kvitteringer under Innstillinger -> Konto -> Kontosaldo & påfylling og klikke “Vis kontoutdrag”.