Når din gratis prøveperiode er avsluttet, vil du bli spurt om å foreta en betaling etter innlogging hvis du ønsker å fortsette å bruke Sirvoy.

Du kan også foreta en betaling når som helst ved å gå til Innstillinger -> Konto -> Kontosaldo & påfylling   og klikk “Fyll på med penger”.

Du selv kan velge hvor mye du ønsker å fylle på. Hvis du fyller på kontoen din med 1 år eller mer, vil du også få en bonus lagt til kontoen din. Skriv inn ønsket beløp eller flytt glidebryteren for å se beløpet du vil fylle på og bonusen som vil bli lagt til kontoen din. 

Når du har gjort din første betaling, vil kontoen din bli belastet den første dagen i hver måned. Du kan se alle belastninger og laste ned kvitteringer under Innstillinger -> Konto -> Kontosaldo & påfylling og klikke “Vis kontoutdrag”.