På siden Statistikk vil du finne inntektene for en bbestemt periode presentert på to ulike måter:

  1. Kolonnen «Verdi av bookinger» representerer verdien av alle bookingene som forekommer i den perioden. Merk at dette beløpet ikke nødvendigvis blir motatt i samme periode.
  2. Kolonnene «Kontaktkvitteringer» og «Betalte fakturaer» representerer faktiske salg, eller beløp mottat i perioden.

La oss for eksempel si at du mottat bookinger i februar for sommeren, sammen med en fullstendig betaling på $1000. Du lager umiddelbart en kontaktkvittering for disse betalingene i Sirvoy. Bookingene har dato for innsjekk og utsjekk i august.

Når du sjekkter statistikken for februar, vil «Verdien av bookinger» være $0, siden ingen rom er booket i denne perioden. Verdien under «Kontaktkvitteringer» vil derimot være $1000.

Når du så sjekker statistikken for august, vil «Verdien av bookinger» være $1000, mens verdien av «Kontantkvitteringer» nå er $0.