Sirvoy tar ikke merverdiavgift på betalinger med mindre virksomheten din er basert i Irland. Dette er i tråd med gjeldende regelverk når det gjelder levering av produkter og tjenester innenfor og utenfor EU.

Hvis virksomheten din er basert i EU, må du selv vurdere merverdiavgiften på kjøpet og rapportere den til skattemyndighetene.