Følg trinnene under for å aktivere TripConnect:

  • Logg inn på din TripAdvisor konto
  • Godta vilkårene for TripConnect.
  • Bekreft at du bruker Sirvoy som din bookingløsning.
  • Bekreft hvilke språk din bookingløsning støtter.
  • Sjekk linkene til bookingløsningen, for å forsikre deg om at det er din eiendom.
  • Sett opp en kampanje og en betalingsmetode.
  • I Sirvoy gå til Innstillinger – Salgskanaler – TripAdvisor og fyll ut innstillingene.

Les mer om TripConnect her: https://www.tripadvisor.com/CostPerClick

Merk: Dine romtyper og aliaser av romtyper kan selges på denne plattformen. Imidlertid vil ingen romtyper klassifisert som «intern romtype» i innstillingene dine vises.