VIKTIG: Verken STF eller Citybreak kan hjelpe deg med å sette opp dette. Hvis du møter på problemer, vennligst kontakt oss på support@sirvoy.com.

Med en kobling til Citybreak vil Sirvoy automatisk oppdatere tilgjengeligheten din, og hente bookingene dine fra Citybreak. Koblingen krever Sirvoy Premium, Deluxe eller Pro, samt at du allerede har en avtale med Citybreak.

Følg disse stegene for å aktivere koblingen:

 1. Kontakt oss på support@sirvoy.com angående ditt ønske om å koble deg til Citybreak, sammen med ditt Citybreak-navn eller din Citybreak-ID. Vi kontakter Citybreak og gjør en kobling mulig. Det kan være innstillinger du må justere i Citybreak for at koblingen skal kunne opprettes. Se «VIKTIG» under.
 2. Vennligst bekreft at alle romtyper har de riktige restriksjonene, siden rommene blir tilgjengelige for booking umiddelbart etter at koblingen er aktivert. (Den eneste restriksjonen som er kompatibel med Citybreak under «Restrictions for check-in, check-out and/or stays» er den som heter «Stays not allowed»). 
 3. Når du mottar en bekreftelse fra oss på at koblingen har blitt gjort mulig, gå til Settings > Channels > Citybreak > Edit for å koble romtypene i Citybreak til de tilsvarende romtypene i Sirvoy. Denne artikkelen gir verdifull hjelp med koblingen – How to Map Room Types Between Sirvoy and Channels/Hvordan koble sammen romtyper mellom Sirvoy og kanaler. Hvis det er innstillinger i Citybreak som må justeres før koblingen vil du få beskjed om hvilke endringer som må gjøres før kobling av den spesielle romtypen blir mulig. Underprodukter fra Citybreak (slik som «breakfast») er ekstratjenester, og kan ikke tilkobles Sirvoy. Ekstratjenester vil likevel dukke opp i bookingen når de blir booket, og prisen deres vil bli lagt til i bookingverdien.
 4. Lagre koblingen.
 5. Når du har lagret koblingen er koblingen til Citybreak aktiv. Sirvoy vil nå styre prisene og inventaret vist i Citybreak.

VIKTIG: Deaktiver Citybreak fra Myallocator! Hvis du tidligere brukte Myallocator til Citybreak-koblingen din, må du først gå til Myallocator og deaktivere Citybreak. Etter å ha gjort dette kan du be om en kobling til Sirvoy ved å følge stegene over.

VIKTIG: Følgende Citybreak-innstillinger må være konfigurert riktig for at koblingen skal kunne settes opp og fungere riktig.

 • Bruk kun pris per enhet! Sørg for at prismodellen i Citybreak er «price per unit»; det er den eneste priskonfigurasjonen som vil fungere for denne koblingen (prismodellen «price per person» vil ikke fungere). Hvis Sirvoy-romtypene brukt i koblingen bruker pris per person vil prisen for maksimalt antall gjester være den prisen som sendes til Citybreak.
 • Bruk bare én priskode! En priskode i Citybreak er tilkoblet ett eller flere produkter. Du må bare bruke én priskode, og ha denne tilkoblet alle produktene dine på Citybreak.
 • Bruk bare én prisperiode! En prisperiode blir konfigurert for priskoden din. Du må bare ha én prisperiode satt opp for priskoden din. Denne priskoden må inkludere alle ukedagene. I stedet for å bruke Citybreak-funksjonen med ulike prisperioder, kan pris avhengig av perioder bestemmes i Sirvoy med å gå til Innstillinger > Prisendringer > Sesongpriser og midlertidige prisendringer. Prisene du bestemmer her vil styre prisene vist i Citybreak.
 • Bruk bare én tilgjengelighetsperiode. Du må bare ha én tilgjengelighetsperiode, og ha alle produkter koblet til denne. Hvis du opplever problemer med at tilgjengeligheten ikke vises riktig, vennligst les denne artikkelen – Problemer med tilgjengelighet i Citybreak.
 • De samme datoene må settes for prisperioden og tilgjengelighetsperioden.
  Merk: Selv om tilgjengeligheten synkroniseres mellom Sirvoy og andre kanaler nærmest øyeblikkelig, finnes det alltid en liten risiko for dobbeltbookinger når det samme fysiske rommet blir gjort tilgjengelig på flere bookingkanaler samtidig. For eksempel kan det siste ledige rommet bli booket gjennom både nettsiden din og en annen bookingkanal samtidig. Dette skjer svært sjelden, selv for travle hoteller. Om det skulle skje vil bookingkanalen, avhengig av hva slags avtale dere har, forvente at du informerer dem, og kanskje også at du finner en løsning.