Hvis du bruker Pro-versjonen, kan du dele informasjon om tilgjengelighet med nettsteder som driver ferieutleie og som støtter iCal-formatet (enveisforbindelse). Noen få iCal-kanaler støtter også automatisk henting av bookinger (toveisforbindelse).

iCal er et filformat som viser kalenderen for et spesielt rom. Bookinger og restriksjoner vises som blokkerte datoer i kalenderen, og viser derfor også hvilke datoer rommet er ledig.

 1. Gå til Innstillinger -> Salgskanaler -> iCal og klikk på «Rediger».
 2. Finn rommet du ønsker å dele tilgjengeligheten med og klikk på «Lag eksport-URL».
 3. Kopiér URL-en som vises og del den med så mange iCal-kanaler du ønsker. Kanalene kan da sjekke med URL-en med jevne mellomrom, og Sirvoy svarer med tilgjengeligheten for det rommet. For Airbnb, følg disse instruksjonene for hvordan du importerer iCal-kalendere.
 4. Bookinger kan bare importeres automatisk fra iCal-kanaler som støtter en toveisforbindelse. Klikk på «Velg format» for å se kanalene som støttes per nå. Hvis du har en annen iCal-kanal som du ønsker å hente bookinger fra, og formatet samsvarer med de format som støttes allerede, kan den også kobles til. Vennligst kontakt support@sirvoy.com for å få URL-adressen akseptert.
 5. Kopiér eksport-URL-en fra de respektive kanalene og lim den inn her. For Airbnb, se disse instruksjonene for hvordan du eksporterer en Airbnb-kalender. Bookinger fra iCal-kanaler som ikke står på denne listen, må registreres manuelt i Sirvoy.
 6. Klikk «Velg romtype» hvis enheten er koblet til flere enn én romtype i Sirvoy og du ønsker å kontrollere hvilken romtype bookingen skal importeres til.  (Hvis du ønsker å forandre romtypen for en import som allerede er satt opp, se informasjonen nedenfor.)

Vennligst merk dere følgende:

 • Med bare én Sirvoy-konto kan du koble til flere forskjellige Airbnb-oppføringer. (Gjelder alle iCal-kanaler.)
 • Prisene som er satt i Sirvoy sendes IKKE til iCal-kanaler – bare tilgjengeligheten. Dette betyr at du må sette prisene i din iCal-kanal.
 • Avbestillinger vil ikke komme gjennom til Sirvoy. I stedet vil Sirvoy sende deg en e-post for å be deg avbestille bookingen manuelt når vi oppdager hva vi mener er en avbestilling.
 • Endringer på bookinger, som endring av enhet eller dato gjort av deg eller gjesten, vil komme gjennom til Sirvoy. Endringen skal alltid gjøres på kanalens side.
 • Hvis du setter opp en restriksjon i Sirvoy for å sperre en enhet på en iCal-kanal, må du også merke av i boksen «Blokker opphold (inkl. innsjekking)». Hvis du bare krysser av for «Innsjekking ikke tillatt», vil ikke enheten sperres på kanalen.
 • Når du aktiverer importfunksjonen for bookinger fra Airbnb under Innstillinger -> Salgskanaler -> iCal, bør du huske at både ubekreftede og bekreftede bookinger importeres til Sirvoy. Selv etter at en ubekreftet booking er avvist i Airbnb, vil den dukke opp igjen som booket i Airbnb etter at neste oppdatering er sendt fra Sirvoy. Løsning: hvis du avviser en ubekreftet bestilling i Airbnb, må du fjerne den umiddelbart i Sirvoy manuelt.
  Hvis du foretrekker å unngå denne manuelle prosessen, har du muligheten til å deaktivere importfunksjonen. Men merk at denne handlingen kan øke risikoen for overbookinger, siden Airbnb-bookinger da må legges inn manuelt i Sirvoy. Vi anbefaler derfor ikke å deaktivere importfunksjonen.
 • Det anbefales at innstillingene for URL til eksportkalenderen i VRBO og HomeAway er satt til «non tentative (ikke foreløpige)», siden bookingforespørsler fortsatt vil være synlige i Sirvoy. Hvis foreløpige bookinger importeres til Sirvoy, kan det også føre til en «konflikt» i statusen for bookingen i HomeAway-kalenderen.
 • Sirvoy vil motta svært få detaljer om bookingen via iCal. Rompris, belegg, romtype og gjestenavn sendes IKKE fra kanalen. Feltet >gjestenavn< vil vises som «Ingen navn».
 • Antall personer i disse bookingene blir satt til 1 person som standard. Hvis enheten brukes i flere romtyper i Sirvoy, kan du kontrollere hvilken romtype bookingen importeres til på tilkoblingssiden for iCal.  Hvis du vil importere bookingene til en annen romtype enn den som allerede er valgt, må importlinjen først slettes. For å gjøre en slik endring, kopier import URL-en og slett så importlinjen. Lim deretter import iCal URL-en inn igjen, og velg romtypen du vil bruke fra nedtrekkslisten. Vær oppmerksom på at en slik endring av tilkoblingen bare påvirker fremtidige bookinger, ikke allerede eksisterende bookinger.
 • Romprisen i bookingen vil bli satt til det som er brukt i Sirvoy for den romtypen, for 1 person, inkludert eventuelle prisendringer.
Merk: Sirvoy har ingen kontroll over hvor ofte en kanal ringer URL-en for å sjekke tilgjengeligheten. Noen kanaler vil sjekke mindre jevnlig, kanskje én gang om dagen. De fleste kanalene begrenser også hvor ofte Sirvoy kan se etter nye bookinger. For eksempel: Airbnb tillater oss bare å spørre om nye bookinger hvert 30 minutt. Med andre ord må du forvente noe forsinkelser når du bruker iCal-formatet. Vær også oppmerksom på at disse forsinkelsene kan føre til overbookinger.