Last updated on mars 14th, 2018 at 02:07 pm

1. Logg inn på www.expediapartnercentral.com og velg ditt hotell. Trenger dere hjelp med dette kan dere sende en epost til hothelp@expedia.com

2. Gå til Rates and Inventory.

3. Velg Expedia Quick Connect Settings

4. Velg Sirvoy fra menyen.

5. Velg begge alternativen:  “Availability and rates” og “Booking retrieval”

6. Send inn.

7. Expedia vil kontakte Sirvoy innen kort og dere vil motta fler instrukser på epost.