Hvis du har satt opp tilleggsavgifter i Sirvoy og ønsker å bruke disse på dine kanalkoblinger må Sirvoy-innstillingene matche innstillingene på kanalen.

Tilleggsavgiftene laget i Sirvoy vil ikke automatisk bli satt opp på kanalen. Sørg derfor for at tilleggsavgiftene på kanalen reflekterer tilleggsavgiftene du har satt opp i Sirvoy. Hvis du for eksempel vil ha 6% salgsavgift og 12% sengeavgift, må disse prosentene legges til i tilleggsavgiftinnstillingene både på kanalen og i Sirvoy.

Hvis du har laget tilleggsavgifter på kanalen, følg disse instruksjonene for kanalkoblingssiden i Sirvoy: Ha «Inkludér tilleggsavgifter i prisoppdateringer» skrudd PÅ hvis:

  • Kanalen er stilt inn slik at priser mottatt fra Sirvoy-oppdateringer inkluderer tilleggsavgifter.

Ha «Inkludér tilleggsavgifter i prisoppdateringer» skrudd AV hvis:

  • Kanalen er stilt inn slik at priser mottatt fra Sirvoy-oppdateringer IKKE inkluderer tilleggsavgifter. Tilleggsavgifter laget på kanalen vil bli lagt til i tillegg til prisene sendt fra Sirvoy.

Når en booking når Sirvoy vil bookingverdien i begge tilfeller automatisk deles opp i henhold til tilleggsavgiftene bestemt i Sirvoy, så du trenger ikke å ha «Legg til tilleggsavgifter ved henting av bookinger automatisk» skrudd på for å oppnå dette. Innstillingen «Legg til tilleggsavgifter ved henting av bookinger automatisk» skal i de fleste tilfeller være skrudd av, men skru det PÅ hvis:

  • Tilleggsavgiftsinnstillingene på kanalen spesifiserer at bookingprisene sendt til Sirvoy IKKE inkluderer tilleggsavgiftene du har laget på kanalen.

Tilleggsavgiftene du har bestemt i Sirvoy vil i dette tilfelle bli lagt til i tillegg til bookingverdien Sirvoy mottar fra kanalen.