Avhengig av hvordan du liker å sette prisene dine, må ulike priser aktiveres på Booking.com. Spør din account manager på Booking.com for å aktivere riktige prisnivåer for romtypene dine.

Enkeltrom og senger i sovesaler
Disse bør ha en «Standard Rate» (standardpris) bestemt i Booking.com.

Dobbeltrom og Tremannsrom (og flere) som har en bestemt pris
Disse bør alltid ha både «Standard Rate» og «Single Use Rate» satt opp på Booking.com. Vennligst legg inn begge disse prisnivåene på Booking.com, enten du selger dobbeltrommet til en fast pris eller pris per person.

Tremannsrom (eller mer) til en fleksibel pris
Disse skal ha «Derived Pricing» satt opp på Booking.com.

«Derived Pricing» i detalj

Eksempel: La oss si at du vil selge et familierom for opp til 3 personer. Prisen varierer om det er 1, 2, eller 3 gjester (= fleksibel pris). For «Derived Pricing» sender vi kun den høyeste prisen (i dette eksemplet: for 3 gjester) til Booking.com, som da er «basisprisen» (base price). Prisene for 2 og 1 gjester skal bygge på denne basisprisen. Når du endrer basisprisen i Sirvoy, vil prisene i Booking.com endres likt. Du setter opp «Derived Pricing» ved å kontakte ditt team i Booking.com.

Det er 2 alternativer for å få priser på Booking.com:

Prisene kan avledes som faste beløp.
F eks.: Pris for 3 gjester (= base price): 500$
Avledet for 2 gjester: -100$ fra basisprisen. Som gir en pris på 400$.
Avledet pris for 1 gjest: -150$ fra basisprisen. Som gir en pris på 350$.

Prisene kan avledes i prosent.
F eks: Pris for 3 gjester (= base price): 500$
Avledet for 2 gjester: -30% fra basisprisen. Hvilket gir en pris på 350$.
Avledet for 1 gjest: -40% fra basisprisen. Hvilket gir en pris på 300$.

Det andre alternativet fungerer best hvis du vil opprette sesongpriser i Sirvoy. Vær imidlertid oppmerksom på at det ikke er noen funksjonalitet i Sirvoy til å avlede priser i forhold til prosent. Her må du selv gjøre matematikken.