Avhengig av hvordan du liker å sette prisene dine, må ulike priser aktiveres på Booking.com.

Enkeltrom og romtyper til fastpris
Enkeltrom bør ha en «Standard rate» (standardpris) bestemt i Booking.com. Med en standardpris vil Booking.com motta en pris for romtypen fra Sirvoy. (En slik pris bør også bestemmes hvis du selger senger i sovesal.)

Dobbeltrom
Hvis du ønsker å selge et dobbeltrom som enten 1 eller 2 gjester kan booke, er ikke «Standard rate» nok. Her må du be Booking.com aktivere en «Single use rate» (pris per enkeltperson) også. Med disse to prisene aktivert vil Booking.com motta prisen for enten 1 eller 2 personer fra Sirvoy. Vennligst sett opp begge er på Booking.com, enten du selger dobbeltrom til fastpris, eller har ulike priser for 1 og 2 personer.

Trippelrom (eller mer)
Hvis du ønsker å selge en hytte, med priser fra 3 gjester opp til for eksempel 12 gjester, vil ikke «Standard rate» eller «Single use rate» fungere. Her må du isteden aktivere «Derived rate» (avledet pris). Be kontoadministratoren din hos Booking.com om å aktivere denne prisen for romtypen din. Hvis du ønsker å selge et rom eller en hytte til fastpris (samme pris uavhengig av antall gjester), aktivér i stedet «Standard rate» på Booking.com.

Avledet pris i detalj

Eksempel: La oss si at du har laget et «Kvartettrom» for fire personer i Sirvoy og på Booking.com, og koblet dem sammen. Nå ønsker du at de fire ulike prisene du har bestemt i Sirvoy skal vises på Booking.com når noen booker der, avhengig av antall personer gjesten har valgt. Be brukeradministratoren din hos Booking.com om å aktivere «Derived rate» (avledet pris) for denne romtypen.

Med avledet pris vil Booking.com bare mottat den høyeste (og laveste) prisen som blir sendt fra Sirvoy for denne romtypen ($400 for eksempelet over). Så må prisene for 3, 2 og 1 personer (eller omvendt) bli lagt til manuelt av brukeradministratoren din hos Booking.com.

Du må informere dem om den høyeste prisen for 4 personer, og også gi dem prisene som skal legges til for 3, 2 og 1 personer. Booking.com vil lage en «discount stair» (avslagstrapp) bestemt ut fra den høyeste prisen.

For eksempel: hvis de skal ha $400 for 4 personer, og har lagt til at 3 personer skal være -$100, 2 personer -$200 og 1 person -$300, vil dette resultere i at 3 personer = $300, 2 personer = $200 og 1 person = $100.

Dette betyr at hvis du endrer prisen for 4 personer i Sirvoy til $500, vil prisene resultere i at 3 personer = $400, 2 personer = $300 og 1 person = $200.