Åpne PDF-filen nedenfor for å få en oversikt over funksjonene for hver enkelt salgskanaltilkobling.

For mer informasjon:

  • Les Sirvoys utdypende supportartikler for de ulike salgskanalene.
  • Spør din kontoansvarlige for den respektive salgskanalen. 

Merk: Denne oversikten er ikke altomfattende.

Kort oversikt over salgskanaler