Hvis du vil avslutte en kobling mellom Sirvoy og en salgskanal, må du først deaktivere forbindelsen fra kanalens side. Dette kan gjøres enten ved å kontakte kanalkontoadministratoren (deres Account Manager) eller fra kanalens ekstranett. Når du mottar bekreftelse på at kanalen har deaktivert koblingen, kan du kontakte Sirvoy support slik at vi kan deaktivere koblingen også fra vår side.