Hvis du vil avslutte en kobling mellom Sirvoy og en salgskanal, må du først deaktivere forbindelsen fra kanalens side. Dette kan gjøres enten direkte fra kanalens ekstranett eller ved å kontakte salgskanalens kontoadministrator eller kundesupport. Når du mottar bekreftelse på at kanalen har deaktivert koblingen, kan du kontakte Sirvoy support slik at vi kan deaktivere koblingen også fra vår side.